Загальна інформація


Завдяки повноваженням делегованим Вищою школою адвокатури Національної асоіації адвокатів України, кожний громадянин, який бажає скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та відповідає вимогам встановленим Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядоку складення кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (із змінами), може звернутися до Регіональна школи адвокатської майстерності та пройти підготовчі курси зі складання кваліфікаційного іспиту, які грунтуються на Програмі складання кваліфікаційного іспиту, яка затверджена рішенням Ради адвокатів України № 153 від 1 червня 2013 року.

 

Підготовчі курси зі складання кваліфікаційного іспиту проводятся протягом місяця (5 годин на тиждень).

 

Вартість підготовчих курсів зі складання кваліфікаційного іспиту - 7000 грн. (Сім тисяч гривень) за місяць підготовки.

 

Регіональна школа адвокатської майстерності надає можливість не лише перевірити свої знання, а також засвоїти інформацію необхідну для успішного складання кваліфікаційного іспиту, подальшого стажування та роботи у галузі права.