Де отримати підвищення кваліфікації


За правилами встановленими Порядком проведення підвишення кваліфікації адвокатів України, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85 (зі змінами) (далі - Порядок підвищення кваліфікації) юридичні та фізичні особи, які організовують та/або проводять заходи підвищення кваліфікації адвокатів на постійній основі (два і більше заходів на рік) отримують сертифікат (свідоцтво) про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ за формою, встановленою у Додатку 5 до цього Порядку.

 

Не потребують отримання сертифікату про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів (акредитацію заходу) Національна асоціація адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, Вища школа адвокатури НААУ, ради адвокатів регіону, кваліфікаційно- дисциплінарні комісії адвокатури регіону, центри підвищення кваліфікації, засновниками яких є Вища школа адвокатури НААУ.

 

Зважаючи на те, що Регіональна школа адвокатської майстерності у Дніпропетровської області є філією Вищої школи адвокатури НААУ та діє на підставі Положення затвердженого рішенням Вченої ради Вищої школи двокатури Національної асоціації авокатів України, має право проводити будь-які заходи із підвищення кваліфікації адвокатів України та нараховувати відповідні бали згідно Порядку проведення підвишення кваліфікації адвокатів України.

 

Отримати інформацію про місце, дату та форму проведення заходів підвищення кваліфікації, можливо за контактним номером телефону та/або у розділі КАЛЕНДАР ПОДІЙ цієї інтернет сторінки.