Для чого це потрібно


Пунктом 4 ч. 1 ст. 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний, зокрема, підвищувати свій професійний рівень.

З метою виконання приписів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо підвищення професійного рівня адвокатів  було запроваджено функціонування інституту підвищення професійної кваліфікації адвокатів підставою чого є Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджений рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85 (із змінами) (далі - Порядок підвищення кваліфікації).

Порядок підвищення кваліфікації було визначено, що підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування (ст. 2 Порядоку підвищення кваліфікації адвокатів України).

Також, ст. 3 Порядоку підвищення кваліфікації було закріплено, що підвищення кваліфікації адвокатів спрямовано на:

 зміцнення їх правових навичок;

 підвищення рівня усвідомлення ними правил адвокатської етики;

 підвищення рівня усвідомлення прав людини та основоположних свобод;

 навчання повазі до прав та інтересів клієнтів;

 навчання захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню;

 навчання сприянню належному здійсненню судочинства та реалізації права на справедливий суд;

 заохочення до участі у наданні безоплатної правової допомоги;

 інше поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, вмінь та навичок.

 

Адвокат має отримати не менше 30 залікових балів протягом трьох років, а отже має отримати не менше 10 залікових балів кожного року. Надлишок залікових балів, отриманих протягом трирічного періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного трирічного періоду оцінювання у кількості, що не перевищує 10 балів.

 

Додатково адвокат має отримати не менше ніж 6 залікових балів за навчання з питань етики та стандартів професійної діяльності протягом трирічного періоду оцінювання (ст. 14 Порядку підвищення кваліфікації).

 

Звертаємо увагу на застереження, яке міститься у ст. 17 Порядоку підвищення кваліфікації, відповідно до якого адвокати, які не виконують обов’язку щодо підвищення свого професійного рівня, а саме постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.