Діяльність


Основними напрямками діяльності Регіональної школи адвокатської майстерності відповідно до її Положення є:

  • надання освітніх, наукових та інших послуг адвокатам, помічникам адвокатів, стажистам адвокатів, особам, які готуються до складання кваліфікаційного іспиту, та іншим особам;
  • ведення навчальної та навчально-методичної документації (в межах повноважень);
  • здійснення науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності;
  • налагодження зв’язків з місцевими органами влади і управління, громадськими організаціями для забезпечення функціонування Вищої школи адвокатури НААУ та підняття його престижу в регіоні.