Інформація


Регіональна школа адвокатської майстерності у Дніпропетровській області (далі - Регіональна школа адвокатської майстерності) являє собою відокремлений структурний підрозділ Вищої школи адвокатури Національної асоіації адвокатів України - філію, яка діє на підставі Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", інших нормативно-правових актів, Статуту Вищої школи адвокатури Національної асоіації адвокатів України, Положення про філію Вищої школи адвокатуриНаціональної асоціації авокатів України "Регіональної школи адвокатської майстерності у Дніпропетровській області" (далі - Положення про школу адвокатів) затвердженого рішенням Вченої ради Вищої школи двокатури Національної асоціації авокатів України.

 

Регіональна школа адвокатської майстерності здійснює підвищення кваліфікації, навчання, а також надає інші освітні послуги адвокатам, помічникам адвокатів, стажистам адвокатів, особам, які готуються до складання кваліфікаційного іспиту, та іншим особам, у тому числі шляхом застосування новітніх електронних та інформаційних технологій у навчально-виховному процессі.

 

Головним завданням Регіональної школи адвокатської майстерності є забезпечення регіону висококваліфікованими адвокатами шляхом їх навчання, проведення заходів з підвищення кваліфікації, отримання практичних навичок (тренінги, майстер-класи), організації наукової та науково-дослідної роботи, стажування.